IT řešení

  • řešení pro sběr dat na strojích, vyhodnocení strojního vytížení (vývoj)