Proces neustálého zlepšení

Jedná se o jeden ze základních stavebních kamenů efektivního fungování každé společnosti (nejen výrobní).

Všechny činnosti, jak v soukromém, tak v pracovním životě,  jsou řízené procesy. Každý proces je v době svého vzniku ovlivněn aktuálním stavem znalostí a dovedností, omezen dostupnými informacemi a finančními prostředky, ale  i lidskými zdroji. Z těchto důvodů je ale zároveň již při vzniku zatížen určitými nedostatky a nepřesnostmi.

Procesem neustálého zlepšení, známého především pod pojmem - Kaizen -, se rozumí neustálé odhalování a odstraňování těchto nepřesností a následná stabilizace upraveného procesu.

„Víme, jak tyto nedostatky odhalit, dosáhnout trvalého zlepšení a zajištěného procesu.“

Co získáte zavedením procesu neustálého zlepšení - Kaizenu - ?

 • náskok proti konkurenci
 • dlouhodobý pokles výrobních nákladů
 • zlepšení kvality výrobků
 • stabilizované a vylepšené procesy
 • vyšší loajalitu (věrnost) pracovníků
 • nové znalosti a dovednosti

 

Základní metody štíhlé výroby

Kaizen

 • Jednoduchým a výstižným překladem pojmu Kaizen je „zlepšování“, ještě lépe „NIKDY NEKONČÍCÍ PROCES ZLEPŠOVÁNÍ!!“ – odtud také náš název Better Process
 • Kaizen je „životní styl“, jehož hlavní podstatou je nikdy nekončící práce s lidmi a procesy přes všechny firemní úrovně od TOP Managementu až po brigádníky
 • Každý proces je zaveden za určitých podmínek a určujících vlivů v daný moment – informace, časové období, know-how, lidský faktor, technologie, místo,… Z toho plyne, že za určité období bude pohled na zavedený proces jiný a vznikne potřeba proces změnit a upravit vzhledem k novým podmínkám a určujícím vlivům

5S

 • Metoda 5S je jedním ze základních systémů pro zavádění štíhlé a efektivní výroby; prostřednictvím této metody se definuje pořádek ve výrobě / na pracovištích, správný layout (organizace) pracoviště, definují se překážky, nebezpečí pro výkon činnosti pracovníku na zařízení; výsledkem je čisté, přehledné, bezpečné a efektivní pracoviště
 • tento systém je jedním ze základních stavebních kamenů štíhlé výroby, který, stejně jako většina dalších metodik štíhlé výroby, pochází z Japonska z období po 2. sv. válce
 • 5 kroků k efektivnímu pracovišti:
1.  Sein VYTŘÍDIT
2.  Seito UMÍSTIT (systematizovat)
3.  Seiso UKLÍZET (udržet pořádek)
4.  Seiketsu STANDARDIZOVAT
5.  Shitsuke SEBEDISCIPLÍNA

MUDA (7 type of waste)

 • Metoda MUDA řeší nehospodárné chování na různých úrovních „nejen“ výrobních procesů; cílem MUDA je odhalit plýtvání, jeho příčinu a definovat způsoby odstranění; jakékoliv plýtvání je přímá ztráta a horší hospodářský výsledek;  
 • 7 bodů MUDA (TIMWOOD):
1.  Transportation PŘEPRAVY
2.  Inventory ZÁSOBY
3.  Motion POHYBY
4.  Waiting ČEKÁNÍ
5.  Over-processing ZBYTEČNÉ PROCESY
6.  Over-production NADPRODUKCE
7.  Defects OPRAVY / ZMETKY

Ostatní

 • root cause analyse – analýza příčin (problem definition, FischBone, 5x WHY, problem solving, action plan)
 • material and production flow (materiálové a hodnotové toky)
 • zákaznické audity